• Thực đơn tuần

    Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, trẻ được học trong môi trường khuyến khích sự sáng tạo,chú trọng chăm sóc, phát triển từng cá nhân và những khả năng khác biệt của các em.

Sự kiện
LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI TRƯỜNG
Sự kiện
PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI
KINDY CITY VIDEO
Copyright © 2017 ViettelStudy. All Rights Reserved.